Close
פרטים אישיים
מיקי
תודר גולדין

פסיכולוגית קלינית ואנליטיקאית קבוצתית.
חברת סגל בתכנית לפסיכותרפיה בבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב . מורה , מדריכה ואחראית עבודות גמר.
חברת המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית.
מדריכה בשרות למען הילד ובעמותת יד לנקטפים.
מטפלת ומדריכה בקליניקה פרטית בתל אביב.

תל אביב
מדיה חברתית
פרטי חשבון