Close
פרטים אישיים
אוריה תשבי
תשבי

פסיכולוגית קלינית מומחית ומדירכה. ראש המגמה הקלינית באוניבריסטה העברית ומנהלת מרכז פרויד למחקר פסיכואנליטי.
תחם המחקר שלי הוא תהליכי שינוי בפסיכותרפיה, בפרט התמקדות בקשר הטיפולי ובהעברה נגדית
חברת סגל גם בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית. מטפלת במתבגרים, מבוגרים - בטיפול אישי וזוגי.

ירושלים
מדיה חברתית
פרטי חשבון