התכנית לפסיכותרפיה, מרכז אקדמי ללימודי המשך ברפואה, אוניברסיטת תל-אביב

פסיכותרפיה פסיכואנליטית בגישה ההתייחסותית

מסלול לימודי תעודה תלת שנתי

ראש המסלול: ד"ר רוני באט

המסלול מציע תכנית לימודים ייחודית ומקיפה אשר נועדה לאפשר הכרות מעמיקה עם התיאוריה והקליניקה של הפסיכותרפיה הפסיכואנליטית ההתייחסותית. התכנית קיימת אחת עשרה שנים ומהווה את אחד ממסלולי ההכשרה הבולטים כיום בתחום. בתכנית מלמדים מיטב המרצים והקלינאים בתחום בארץ, בשיתוף מרצים וקלינאים מהמסלול לפסיכואנליזה התייחסותית באוניברסיטת ניו יורק.

 

סגל המורים והמדריכים: ד"ר חנה אולמן, טליה אפלבאום-פלד, ד"ר רוני באט, ד"ר שלמה ביינארט, פרופ' עמנואל ברמן, תמר ברנע, אהובה ברקן, סנדרה הלוי, ד"ר אפי זיו, ד"ר אילן טרבס, אילנה לאור, ד"ר דני לוי, ד"ר רינה לזר, ד"ר אבי נוטקביץ, עדית ניר, דפנה ערן, ד"ר עמית פכלר, ד"ר בעז שלגי.  מרצים אורחים: גלית אטלס (Galit Atlas), ד"ר אורנה גורלניק (Orna Guralnik)ג'יל זלברג ( Jill Salberg), ג'ונתן סלאבין (Jonathan Slavin) , ד"ר מל סלבין (Mal Slavin), מיקי רחמני (Miki Rachmani).

 

הלימודים יתקיימו בימי ה' בין השעות 15:00-20:30.

מצ"ב מידע אודות הלימודים עם תקצירי הקורסים וטפסי הרשמה.

ההרשמה למסלול תתקיים עד לתאריך 02/06/2017.

לבירור פרטים ניתן לפנות למזכירות התכנית בטלפון 03-6409902

psychoth@post.tau.ac.il

אתר האינטרנט:

https://med.tau.ac.il/psychotherapy

 

המסלול ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית בגישה ההתייחסותית 

לימודי תעודה תלת שנתיים במסגרת הלימודים המתקדמים בפסיכותרפיה

ראש המסלול: ד"ר רוני באט

המסלול מציע תכנית לימודים תלת-שנתית, ייחודית ומקיפה אשר נועדה לאפשר הכרות מעמיקה עם התיאוריה והקליניקה של הפסיכותרפיה הפסיכואנליטית ההתייחסותית. התכנית קיימת שמונה שנים ומהווה את אחד ממסלולי ההכשרה הבולטים כיום בתחום. בתכנית מלמדים מיטב המרצים והקלינאים בתחום בארץ, בשיתוף מרצים וקלינאים מהמסלול לפסיכואנליזה התייחסותית באוניברסיטת ניו יורק. למסיימי הלימודים במסלול תוענק תעודה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית בגישה ההתייחסותית*.

הזרם ההתייחסותי מכיר בהשפעה ההדדית הבלתי נמנעת של שני השותפים  במפגש הטיפולי, חוקר את המארג הנוצר בין החוויה התוך נפשית לבין החוויה האינטר סובייקטיבית בתוך התהליך ומאפשר הבנייה משותפת של משמעויות המתגלות בתהליכי העברה והעברה נגדית.  פרספקטיבה זו מאפשרת התבוננות חדשה על שחזורים וחוויות טראומתיות בחיי המטופל והשפעותיהן על התפתחותו הנפשית. בשנים האחרונות תורם הזרם ההתייחסותי מושגים אשר מרחיבים ומשנים את הבנתנו הפסיכואנליטית והקלינית לגבי הקשר בין מודע ולא מודע באמצעות משמעותו המתהווה של הקשר הטיפולי.

 א. הלימודים מיועדים לפסיכיאטרים, פסיכולוגים קליניים ועובדים סוציאליים העוסקים בבריאות הנפש, שהנם בוגרי תכנית הכשרה בפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית, בהיקף ובתכנים המקבילים לאילו של התכנית הבסיסית התלת שנתית באוניברסיטת תל אביב או שהנם בכירים בתחום, 10 שנות ניסיון לפחות, לאחר סיום ההתמחות.

 ב. במקרים חריגים, הלימודים יתאפשרו למטפלים (MA) ממקצועות טיפוליים נוספים, שהנם בוגרי תכנית הכשרה בפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית, בהיקף ובתכנים המקבילים לאילו של התכנית הבסיסית התלת שנתית באוניברסיטת תל אביב, ושעוסקים בתחום הטיפולי.

תכנית הלימודים:

הלימודים מורכבים מקורסים עיוניים ומסמינרים קליניים.

הלימודים מתקיימים בימי חמישי בין השעות 17:00-20:30.

קורסים עיוניים:

בכל סמסטר יינתן קורס תיאורטי ובנוסף סדנא מרוכזת שתועבר על ידי מורה בכיר בתחום.

סמינרים קליניים:

קבוצות ההדרכה הקלינית כוללות בין 4-6 תלמידים. הקבוצות קבועות בהרכבן לאורך השנים. המדריך הקבוצתי נקבע מתוך מורי סגל התכנית ומתחלף אחת לשנה. מטרת הקבוצות ללמוד את ביטוייה של הגישה ההתיחסותית בתהליכי הטיפול הפסיכו תרפויטי ולאפשר הטמעת התיאוריה בפרקטיקה הקלינית.

סגל המורים והמדריכים:

ד"ר חנה אולמן, טליה אפלבאום-פלד, ד"ר רוני באט, ד"ר שלמה ביינארט, פרופ' עמנואל ברמן, תמר ברנע, אהובה ברקן, סנדרה הלוי, ד"ר אילן טרבס, אילנה לאור, ד"ר איתמר לוי, ד"ר דני לוי, ד"ר רינה לזר, אירנה מלניק, ד"ר אבי נוטקביץ, דפנה ערן, ד"ר בעז שלגי.

הדרישות לקבלת תעודה (לתלמידים שהתחילו לימודיהם החל משנה"ל תשע"ב 2011/2012):

בשלוש שנות הלימוד, בנוסף לקורסים והסמינרים נדרש:

  1. החזקה של לפחות שלושה טיפולים פעילים בגישה פסיכואנליטית התייחסותית לכל אורך תקופת הלימודים.
  2. נדרשת הצגת מקרים טיפוליים (לפחות שלושה במהלך שלוש שנות הלימוד) במסגרת הסמינרים הקליניים.
  3. בסיום הלימודים על התלמיד/ה להגיש עבודה המכילה סיכום טיפול ודיון תיאורטי המבוסס על הגישה ההתייחסותית.
  • הלימודים בכל סמסטר יוכרו רק אם התלמיד השתתף ב- 75% של שעות הלימוד ושילם שכר לימוד כנדרש.
      לעומדים בדרישות אלו תוענק תעודה על סיום הלימודים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית בגישה ההתייחסותית

 _____________________________________________________________________________