תאריך/זמן אירוע
05/11/2018 - 22/04/2019
14:30 - 16:00
קבוצת קריאה - פסיכואנליזה התייחסותית - המשך או מפנה
21/11/2018 - 15/05/2019
19:45 - 22:15
איזה מין אנחנו? מגדר ומיניות בראיה התייחסותית - סדרה של ערבים קליניים 2018-2019
סטודיו 207, ליד אצטדיון בלומפילד, תל אביב
20/06/2019 - 23/06/2019
כל היום
כנס IARPP 2019
InterContinental David hotel, תל אביב ישראל