תאריך/זמן אירוע
29/10/2019 - 28/06/2020
20:15 - 22:30
דיונים בסלון ההתייחסותי - "לכודים ברשת": סוגיות טיפוליות בעידן הדיגיטלי
ביתה של אילנה לאור, תל-אביב
20/11/2019 - 20/05/2020
19:45 - 22:00
"Meeting of minds'' - להיפגש מחדש עם כתביו של לואיס ארון
17/04/2020 - 25/06/2020
14:00 - 15:30
עיניים פקוחות לרווחה: פגיעה מינית ודיסוציאציה בעקבות עידן ה-MeToo
אשרמן 35, תל אביב, תל אביב