תאריך/זמן אירוע
29/10/2019 - 28/06/2020
20:15 - 22:30
דיונים בסלון ההתייחסותי - "לכודים ברשת": סוגיות טיפוליות בעידן הדיגיטלי
ביתה של אילנה לאור, תל-אביב
04/11/2019 - 06/04/2020
11:30 - 13:00
קבוצת קריאה חדשה: "היצירתיות של המטפל" עם ד"ר מיטשל בקר
מיטשל בקר, גבעתיים
20/11/2019 - 20/05/2020
19:45 - 22:00
"Meeting of minds'' - להיפגש מחדש עם כתביו של לואיס ארון