תאריך/זמן אירוע
14/06/2020 - 14/06/2021
כל היום
פרוייקט הדרכה בת השגה בימי קורונה
18/11/2020 - 09/06/2021
כל היום
שתי סדרות התייחסותיות

אירועים קרובים